Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Upozornění na podvodné faktury za ISIN

3. 8. 2017 13:33

Vážení emitenti, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v poslední době zaznamenali případy rozesílání falešných faktur, které jsou adresovány společnostem, kterým CDCP vede zaknihované cenné papíry. Faktury jsou rozesílány elektronickou poštou a obsahují výzvu k úhradě ročního poplatku za správu ISIN, případně za jeho obnovu. Faktura má v záhlaví uvedenou smyšlenou firmu ISIN Organization, Inc. (viz obrázek níže). Pokud obdobnou výzvu s přiloženou fakturou obdržíte, v žádném případě ji neuhrazujte.

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

27. 6. 2017 9:16

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2017 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2007. Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Odstávka důvěrné části ISB a služeb pro širokou veřejnost

2. 6. 2017 11:51

Z důvodu údržby interní datové sítě CDCP nebudou ve dnech od 2. 6. 2017 (od 20 hod) do 4. 6. 2017 (do 20 hod) dostupné služby ISB v důvěrné oblasti. Ze stejného důvodu nebudou na stránkách CDCP dostupné některé služby, které jsou určené pro širokou veřejnost (např. žádost o identifikátor LEI). Za případné komplikace se předem omlouváme.