Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Upozornění pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595

6. 8. 2019 12:20

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., upozorňuje akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, že v souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 na akcie bylo z pokynu emitenta s účinností od 5. 8. 2019 zaregistrováno pozastavení práva nakládat s předmětnými zaknihovanými akciemi. Od tohoto data nelze realizovat žádný zápis změny vlastnictví těchto zaknihovaných akcií v evidenci, a to včetně darování.

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

5. 6. 2019 7:04

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2019 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2009.

Změna rozhraní ISB

1. 3. 2019 14:19

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 16. 9. 2019 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.