Nově centrální depozitář připravil pro majitele nezařazených účtů možnost prostřednictvím bankovní identity on-line aktualizovat své osobní nebo adresní údaje vedené u nezařazeného účtu. Druhou novinkou je možnost zapsat nebo změnit číslo bankovního účtu (např. pro účely výplaty výnosů). Údaje lze změnit na základě přihlášení se prostřednictvím bankovní identity, kdy budou k nezařazenému účtu zapsány aktuální údaje předané bankovní identitou. Majitel nezařazeného účtu musí v žádosti vyplnit číslo majetkového účtu, pokud ho nemá k dispozici může požádat on-line o výpisu z nezařazeného účtu, který obsahuje číslo majetkového účtu.

Zápis změny údajů evidovaných o majiteli nezařazeného účtu